KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest:

DIETOFIZJA KAROLINA NOWAK, NIP: 7772978442, REGON: 389937640

W sprawach związanych z Pani / Pana danymi, w tym realizacji swoich praw proszę kontaktować się na adres e-mail: kontakt@dietofizja.pl

Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celach kontaktowych w związku z udzieleniem odpowiedzi na przesłaną przez Pana/Panią wiadomość poprzez zamieszczony na stronie formularz kontaktowy.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), czyli w ramach uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest udzielenie odpowiedzi na przesłaną przez Pana/Panią wiadomość.

W wyżej wskazanych celach przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres email.

Inne dane niż wskazane powyżej nie będą przetwarzane przez Administratora.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Dane przetwarzane będą przez okres 10 lat.

Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Panu / Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

Administrator informuje, że nie przetwarza Pani / Pana danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.